DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐẠT DANH HIỆU GIÁO VIÊN DẠY GIỎI HUYỆN 2020-2021

1. Hồ Thị Mỹ Hạnh                           giải A

2. Nguyễn Văn Phương                   giải B 

3. Phạm Hữu Duyên                        giải B

4. Phan Thị Tuyết                             giải C

5. Lê Hữu Mạng                               giải C

6. Phan Văn Sang                            giải C

7. Huỳnh Thái Bình                          giải C

8. Nguyễn Xuân Lãm                       giải C

tb ket qua hoi thi gvdg cap huyen 2020-2021 (1).signed.signed.pdf