Lớp 5A : Phan Thị Tuyết

Lớp 5B: Lê Hữu Mạng

Lớp 4A: Trần Trung Nghĩa

Lớp 4B: Phan Văn Sang

Lớp 4C: Phạm Hùng Quang

Lớp 3A: Nguyễn Văn Phương

Lớp 3B: Võ Đức Ghi

Lớp 3C: Lê Thành Long

Lớp 2A: Nguyễn Thị Hằng Nga

Lớp 2B: Trần Hữu Nghị

Lớp 2C: Lâm Văn Tén

Lớp 1A: Lê Thị Cẩm Tú

Lớp 1B: Trần Thị Bé Năm

Lớp 1C: Hồ Thị Mỹ Hạnh

Zalo BGH trường